Aktuelt
Offentliggjøring av vedtektsendringer i Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Global, Holberg Global Valutasikret og Holberg Triton
18
.
10
.
2023

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Global, Holberg Global Valutasikret og Holberg Triton

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Global, Holberg Global Valutasikret og Holberg Triton

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringer i overnevnte verdipapirfond. Vedtektsendringene omfatter etablering av andelsklasser med minstetegning og navneendring på nettoklasser.

Etablering av andelsklasser med minstetegning

Ulike andelsklasser vil være tilpasset ulike kundegrupper. Dette kan bidra til en høyere og mer stabil forvaltningskapital i fondet som igjen vil bidra til at fondet kan forvaltes kostnadseffektivt for andelseierne.

- Etablering av en ny andelsklasse B i Holberg Norge med minstetegning på kr 5 mill. og et fast forvaltningshonorar på 1,25 %

- Etablering av en ny andelsklasse B i Holberg Norden med minstetegning på kr 5 mill. og et fast forvaltningshonorar på 1,25 %

- Etablering av en ny andelsklasse B i Holberg Global Valutasikret med minstetegning på kr 5 mill. og et fast forvaltningshonorar på 1,25 %

- Etablering av en ny andelsklasse B i Holberg Triton med minstetegning på kr 3 mill. og et fast forvaltningshonorar på 1,50 %

I forbindelse med etablering av andelsklasser i fondet med minstetegningsverdi, er det tatt inn håndtering av flytting av andelsverdi mellom andelsklasser med minstetegning i vedtektene jf. VFF sine anbefalte vedtekter for fond.

Endring av minstetegning i Holberg Global andelsklasse B

- Minstetegning i Holberg Global B reduseres fra kr 20 mill. til kr 5 mill. Fast forvaltningshonorar er uendret på 1,25 %.

Navneendring på nettoklassene

- Navneendring nettoklassen fra Holberg Norge B til Holberg Norge N

- Navneendring nettoklassen fra Holberg Norden B til Holberg Norden N

- Navneendring nettoklassen fra Holberg Global Valutasikret B til Holberg Global Valutasikret N

- Navneendring nettoklassen fra Holberg Triton B til Holberg Triton N

- Navneendring nettoklassen fra Holberg Global D til Holberg Global N

Endringene medfører ingen endring i fondets investeringsmandat eller risiko.

Vedtektsendringene trer i kraft 26. oktober 2023.

Har du spørsmål angående våre fond, eller ønsker en prat om fondene hører vi gjerne fra deg!

Send inn
Takk! Din forespørsel er mottatt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.