Aktuelt
Invitasjon til valgmøte i Holberg 4. mars 2024
16
.
02
.
2024

Invitasjon til valgmøte i Holberg 4. mars 2024

Kl. 16.00-16.30 i Lars Hilles Gate 19 (8. etg)

Invitasjon til valgmøte i Holberg 4. mars 2024

Til andelseierne i Holberg                   

INVITASJON TIL VALGMØTE I HOLBERG

4. MARS 2024 KL. 16.00-16.30 I LARS HILLES GATE 19 (8. ETG)

Agenda valgmøte

1.   Valg av referent og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2.   Gjennomgang av årsberetning og revisors beretning for Holberg

3.   Valg av 2 andelseierrepresentanter til styret i Holberg Fondsforvaltning AS

Styret innstiller Henrik Lie-Nielsen (styremedlem) for 2 nye år

Styret innstiller Anne Grethe B. Ø. Johannessen (andelseiervalgt varamedlem) for 2 nye år

4.   Eventuelle innsendte spørsmål fra andelseiere

Formalia knyttet til valgmøtet

På valgmøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi, får likt antall stemmer. Andelseiere kan stemme ved fullmektig. Holberg Fondsforvaltning må da ha tilsendt fullmakt skriftlig.

En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål meldt skriftlig til styret innen én uke før valgmøtet avholdes. Med unntak av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

Påmelding sendes skriftlig pr. brev eller e-post til: Holberg Fondsforvaltning AS, Lars Hilles gate 19, 5008 Bergen, e-post: post@holberg.no innen 26. februar 2024.

Med vennlig hilsen

Holberg Fondsforvaltning AS

Jan Bernhard Waage

Styrets leder

Har du spørsmål angående våre fond, eller ønsker en prat om fondene hører vi gjerne fra deg!

Send inn
Takk! Din forespørsel er mottatt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.