Aktuelt
Holbergtimen -(Re)lansering av Holberg Obligasjon Norden
28
.
09
.
2023

Holbergtimen -(Re)lansering av Holberg Obligasjon Norden

Nytt rentefond fra Holberg

Holbergtimen -(Re)lansering av Holberg Obligasjon Norden

Det er ikke ofte vi i Holberg  lanserer nye fond, men nå får vi snart en spennende nyhet i vårt  produktsortiment.

Vi (re)lanserer nå et nordisk  obligasjonsfond innen den beste delen av markedet – Investment Grade.

Når vi kaller det en relansering  betyr det at vi har hatt et lite fond (Holberg Obligasjon Norden) som vi nå  har forandret investeringsmandatet på. Fondet har fungert aldeles utmerket  avkastningsmessig, men vi har ikke lykkes med å bygge kritisk volum. Fondet  har operert med svært kort rentedurasjon (gjennomsnittlig rentebindingstid),  noe som gjør at enkelte har oppfattet dette som et nordisk likviditetsfond,  en aktivaklasse få norske kunder allokerer til.

Etter å ha intervjuet mange av  våre kunder og relasjoner har vi fått bekreftet at veldig mange benytter  3-års rentedurasjon som sitt referansepunkt/benchmark på renterisiko. Derfor  har vi lyttet til våre kunder og tilbyr nå Holberg Obligasjon Norden, med  3-års rentedurasjon. Det vil si at vi ikke skal være aktive på å time  rentedurasjon, men ligge passivt på 3 år over tid.

Rammen for kredittdurasjon økes  til 5 år.

Som alltid, vil vårt fokus i  renteforvaltningen være på kredittrisikopremier og kredittdurasjon. Det er på  dette feltet vi har levert solid meravkastning i over tyve år og som vi tror  vi skal ha gode forutsetninger for å klare også i fortsettelsen. I  tillegg til å være aktiv på kredittvurderinger vil vi også være aktive på  sektorsammensetning og geografisk fordeling mellom de nordiske landene og  ulike valutasorter. Fondet vil bli valutasikret.

Holberg har forvaltet nordiske  aksjer i godt over 20 år (Holberg Norden) og nordiske obligasjoner i over 12  år (Holberg Kreditt og gamle Holberg Obligasjon Norden). Vi anser Norden som vårt hjemmemarked, og har god oversikt og kunnskap om nordiske selskaper og markeder. Med dette nye fondet tetter vi et lite hull i vår produktsortiment  - obligasjonsfond med rentedurasjon.

Vår renteforvalter Ole Andreas  Grendstadbakk er i studio og presenterer vårt nye fond.  

______________________________________________________________________________________________________________

Korte fakta på fondets  rammer og størrelser:  

   
 • Investeringsunivers:                       Norden
 •  
 • Kredittrating:                                   Investment Grade, minimum BBB-
 •  
 • Rentedurasjon:                               3 år (ramme 2,5 til 3,5 år)
 •  
 • Kredittdurasjon:                              Maks 5 år
 •  
 • Løpende rente:                               5,5%*
 •  
 • Årlig forvaltningshonorar:             0,3% (0,15% for beløp over 100 mnok)
 •  
 • Oppstartsdato:                               27. oktober

*Løpende rente er et uttrykk for den vektede gjennomsnittlige løpende renten på fondets underliggende obligasjoner. En viktig forutsetning for tallet er at det forutsetter uendrede renter og kredittrisikopremier, samt ingen varige tap (mislighold) på noen av fondets obligasjoner. Løpende rente er dermed ikke et uttrykk for forventet fremtidig avkastning, ettersom tallet må justeres for forventede tap i forhold til fondets underliggende kredittrisiko.

   

Har du spørsmål angående våre fond, eller ønsker en prat om fondene hører vi gjerne fra deg!

Send inn
Takk! Din forespørsel er mottatt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.