Skip to the content

Shionogi & Co Ltd.– Generalforsamling 18.06.2019

På generalforsamling i Shionogi & Co Ltd. (4507.JT) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 79 500 aksjer 4507.JT på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,03 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.