Skip to the content

Hemas Holdings PLC.– Generalforsamling 25.06.2019

På generalforsamling i Hemas Holdings PLC. (HEMS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 8 899 078 aksjer i HEMS på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 1,49% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.