Skip to the content

Alphabet Inc.– Generalforsamling 19.06.2019

På generalforsamling i Alphabet Inc. (GOOG) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 10 530 aksjer i GOOG på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,003 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.