Skip to the content

Holberg Global Valutasikret A

Holberg Global Valutasikret A investerer i Holberg Global. Fondets investeringer blir i hovedsak valutasikret til norske kroner gjennom bruk av valutaderivater. Fondet vil dermed ikke ha vesentlig valutarisiko mot norske kroner.

26.01.2023

Kurs

115,85

Siden oppstart*

4,9%

I år

9,1%

1 år

-8,6%

3 år*

3,7%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Avkastning

Periode

Pr. 26. januar 2023

Beregn avkastning

Avkastning pr. 26. januar

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 4,9% - -
I år 9,1% - -
Siste 12 måneder -8,6% - -
Siste 3 år* 3,7% - -
Siste 5 år* - - -
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Harald Jeremiassen

Harald Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Leif

Leif A. Frønningen

Porteføljeforvalter aksjer

Julie Vossgård

Analytiker/trader

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 196 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Årlig forvaltningshonorar

1,5 %

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%