Skip to the content

Holberg Global Valutasikret A

Holberg Global Valutasikret A investerer i Holberg Global. Fondets investeringer blir i hovedsak valutasikret til norske kroner gjennom bruk av valutaderivater. Fondet vil dermed ikke ha vesentlig valutarisiko mot norske kroner.

01.06.2023

Kurs

124,47

Siden oppstart*

6,6%

I år

17,2%

1 år

2,6%

3 år*

9,1%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Avkastning

Periode

Pr. 01. juni 2023

Beregn avkastning

Avkastning pr. 01. juni

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 6,6% - -
I år 17,2% - -
Siste 12 måneder 2,6% - -
Siste 3 år* 9,1% - -
Siste 5 år* - - -
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Harald Jeremiassen

Harald Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Leif

Leif A. Frønningen

Porteføljeforvalter aksjer

Julie Vossgård

Analytiker/trader

Jan Markus Karoliussen

Analytiker (internship)

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 271 mill.

Tegningsbeløp

Min. NOK 1 000

Årlig forvaltningshonorar

1,5 %

Innløsningskostnad

0 %

Tegningskostnad

0 %