Skip to the content

Holberg Global Valutasikret A

Holberg Global Valutasikret A investerer i Holberg Global. Fondets investeringer blir i hovedsak valutasikret til norske kroner gjennom bruk av valutaderivater. Fondet vil dermed ikke ha vesentlig valutarisiko mot norske kroner.

03.10.2022

Kurs

102,64

Siden oppstart*

0,9%

I år

-27,4%

1 år

-21,0%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Avkastning

Periode

Pr. 03. oktober 2022

Beregn avkastning

Avkastning pr. 03. oktober

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 0,9% - -
I år -27,4% - -
Siste 12 måneder -21,0% - -
Siste 3 år* - - -
Siste 5 år* - - -
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Harald Jeremiassen

Harald Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Leif

Leif A. Frønningen

Porteføljeforvalter aksjer

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 209 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Årlig forvaltningshonorar

1,5 %

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%