Skip to the content

Offentliggjøring av vedtektsendringer Holberg Likviditet

Finanstilsynet har godkjent følgende vedtektsendringer i Holberg Likviditet:

- Etablering av en ny andelsklasse i Holberg Likviditet for institusjonelle kunder. Andelsklasse I har minstetegning på kr 100 mill. og et fast forvaltningshonorar på 0,15 %.

- Navne endring nettoklassen fra Holberg Likviditet B til Holberg Likviditet N.

- I forbindelse med at pengemarkedsforordningen trådte i kraft i Norge fra 1. februar, har fondet endret klassifisering fra pengemarkedsfond til likviditetsfond. Endringen medfører ingen endring i fondets investeringsmandat eller risiko.

Vedtektsendringene trer i kraft 13. februar 2023.