Skip to the content

Invitasjon til valgmøte 13. desember

Invitasjon til valgmøte i Holberg mandag 13. desember 2021 kl 16.00-16.30

Agenda til valgmøte

  1. Valg av referent og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
  2. Valg av 1 andelseierrepresentant til styret i Holberg Fondsforvaltning AS
    • Tone Solbakken er foreslått valgt som nytt andelseiervalgt styremedlem i Holberg Fondsforvaltning AS
      (10. desember 2021)

Formalia knyttet til valgmøte

På valgmøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi, får likt antall stemmer. Andelseiere kan stemme ved fullmektig. Holberg Fondsforvaltning må da ha tilsendt fullmakt skriftlig.

En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål meldt skriftlig til styret innen én uke før valgmøtet avholdes. Med unntak av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

Påmelding sendes skriftlig pr. brev eller e-post til: Holberg Fondsforvaltning AS, Lars Hilles gate 19, 5008 Bergen, e-post: post@holberg.no innen mandag 6. desember 2021.