Skip to the content

Holbergtimen på nett - Hva er driverne i globale aksjer for tiden og hvilke globale aksjer bør man eie på laaaang sikt?

Det er ofte ett eller flere temaer som dominerer nyhetsstrømmen og kortsiktig avkastning i aksjemarkedet. Som en langsiktig forvalter er det lett å stemple dette som midlertidig støy. Men hvorfor ikke belyse dette fra litt ulike sider? 

Vi ha vært heldig og fått med oss Ross Yarrow, fra meglerhuset Baird i London. Rosss er en meget dyktig aksjemegler som jobber med både kortsiktige og langsiktige aktører i markedet. Ross vil se nærmere på hvilke temaer som preger aksjemarkedet akkurat nå, hva er det som virkelig betyr noe for langsiktig kursutvikling, og hva kjennetegner selskapene det er verdt å eie langsiktig?

Vår egen Harald Jeremiassen vil så dele sine erfaringer knyttet til hva som kjennetegner de langsiktige vinnerselskapene, og hva vi mener med kvalitetsselskaper. Hvordan har våre porteføljeselskaper klart seg gjennom pandemien og hvordan er porteføljen rustet mot evt. økende inflasjon?

Harald vil også kommentere det spennende arbeidet vi gjør på Holbergs nyutviklede ESG-modell.

Velkommen til Holbergtimen på nett.