Skip to the content

En spesiell måned

Mars har vært en måned utenom det vanlige. Grenser, arbeidsplasser, skoler og barnehager har blitt stengt. Mange land strever med å få viruset under kontroll og innfører strenge begrensninger på innbyggerne.

Arbeidsledigheten i Norge steg til 10,4 prosent som er den høyeste arbeidsledigheten siden krigen. Oljeprisen har falt til 25 dollar fatet fra 66 dollar ved årsskiftet. Og på det mest dramatiske kostet en euro over 13 kroner (9,83 ved nyttår) og en dollar over 12 kroner (8,76 ved nyttår).

Det har også vært krevende å eie aksjefond. Oslo Børs har falt nesten 15 prosent i mars og hittil i år med 24 prosent. Globale aksjeindekser har også falt over 20 prosent hittil i år, men svekkelsen av den norske kronen har dempet fallet for andelseiere i globale fond.

Det har også vært unntakstilstand i det norske rentemarkedet. Avkastningen i rentefondene har vært negativ, men det skyldes ikke konkurser i porteføljeselskapene. Det skyldes at alt har blitt priset lavere, og likviditeten har vært svært lav. Dersom selskapene klarer seg gjennom krisen og obligasjonene blir innfridd, vil prisene gå tilbake til pari.

Risikostyring og kredittanalyse er en svært viktig del av forvaltingen. Med det mener vi å sørge for at man har nok likviditet også til krisetider og eier gode selskaper med gjeldskontroll. I Holberg kaller vi dette regnværsbeskyttelse. Det betyr ikke at man har beskyttelse mot dårlige markeder, men mot dårlige selskaper. Når det stormer som verst vil alle selskaper falle i kurs, men de sterke og solide selskapene vil klare seg gjennom nedturen og komme tilbake. Vi vet ikke hvor lenge denne nedturen vil pågå og hvor dyp den vil bli, men vi står fast på at langsiktig vil børsnotere selskaper gi en avkastning som vil overstige bankrenten.