Skip to the content

Månedskommentar mai

Norges Bank har kuttet renten i tre omganger med totalt 1,5 prosentpoeng siden nedstengingen på grunn av korona i mars.  Den siste endringen var 7. mai da Norges Bank satte renten til null. Så lav har sentralbankrenten i Norge aldri vært tidligere.

Sentralbankens prognose for renteutviklingen, rentebanen, viser nullrente frem til slutten av 2023. Norges Bank har nå gjort sitt for å hjelpe økonomien, men det er vanskelig å si når norsk økonomi er i gjenge igjen. Lave renter kan ikke forhindre at smittevernstiltakene rundt koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi, men det vil bidra til å dempe tilbakeslaget. Lave renter vil gi støtte til økt økonomisk aktivitet, og det kan redusere risikoen for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå.

Med nullrente fra sentralbanken så følger det lavere rente på boliglån, men også lavere rente på innskudd i banken. Rentefond har en høyere forventet avkastning enn banksparing så dersom du er villig til å akseptere moderate svingninger på sparepengene dine, vil rentefond vil være et godt alternativ til bankkonto i tiden fremover.