Skip to the content

Månedskommentar juni

Et halvår som kommer til å få sin rettmessige plass i historiebøkene er tilbakelagt. Om vi ser tre måneder tilbake, hvem hadde forestilt seg at vi skulle oppleve det sterkeste kvartalet i aksjemarkedet siden 1998, og i samme periode registrere et fall i økonomisk aktivitet vi aldri har sett maken til? Ingen. For oss i Holberg handler det uansett om å fortsette med tett oppfølging av våre investeringer. Porteføljene våre har blitt satt på prøve, og så langt bestått. Vårt fokus på overlevelsesevne og langsiktighet mener vi skal bringe oss i god posisjon for deltakelse i selskapenes verdiskapning også fremover. Samtidig kan våre aktive selskapsvalg bidra til betydelige avkastningsavvik relativt sett for enkeltfond i perioder. Det er viktig å unngå at dette påvirker oss i jakten på det gode selskap.

Vi har opplevd unormalt store svingninger i alle våre rentefond så langt i 2020. Aktive valg av kreditter og tett oppfølging av enkeltselskaper skal bidra til å minimere risikoen for varige kredittap. På samme tid søker vi å maksimere sannsynligheten for at vi mottar avtalte renter og tilbakebetaling på når obligasjonslånene forfaller. Med et godt kreditthåndverk i bunn, ser vi fortsatt gode muligheter til å skape god avkastning i en verden med risikofrie renter nær null.

Vi stålsetter oss for en begivenhetsrik høst med geopolitiske spenninger, neste fase av COVID-19 og valg i USA som noen av ingrediensene. I mellomtiden benytter vi anledningen til å ønske alle en riktig god sommer!