Skip to the content

Månedskommentar juli

Årets store sommermåned juli vil trolig gå inn i historiebøkene til de fleste som en svært annerledes feriemåned. Med strenge reiserestriksjoner og stort fokus på smittevern har hele verden måtte feriere annerledes i år. Dette kan man også se på kursutviklingen på verdens børser der selskaper innen fly, hotell, cruise og turoperatører har fått skikkelig juling. Alvorlig nok for de store børsnoterte selskapene innen reiseliv, men kanskje enda mer alvorlig og skjebnesvangert for mindre selskaper.

I andre enden av koronaskalaen finner vi selskaper som driver innen forbruksvarer og teknologi. Med mindre pengebruk på reiser har mange unnet seg oppgradering eller fornyelse på hjemmebane. De store teknologiselskapene, både i USA og Asia, vokser seg større og beslaglegger stadig mer av folks tid og månedlige pengeforbruk gjennom sine digitale plattformløsninger.

I rentemarkedet har det vært en stille og rolig sommer. Avkastningen i den beste delen av markedet har vært tilfredsstillende, ikke høy, men klart bedre enn nullrente i bank. I høyrentemarkedet har juli vært en meget bra måned med solid kursinnhenting for mange av selskapene som fikk hard medfart i første fase av pandemien.

Høstens store spørsmål er naturligvis hvordan smitteutviklingen vil forløpe, når får man frem en vaksine og hvor raskt kan samfunnet og økonomien returnere til en normalsituasjon. I rollen som forvalter tror vi at det er viktigere enn noen gang å være aktive og bevisste i våre selskapsvalg. Vi ønsker å forstå ulike forretningsmodellers styrker og svakheter.

Vel overstått sommer og lykke til med investeringshøsten.