Skip to the content

Månedskommentar desember

Godt nytt år!
2019 går inn i historien som et av de gode finansårene. Norske aksjer har steget ca 17
prosent og verdensindeksen (i NOK) har steget nesten 30 prosent. Dette er langt over
en normalavkastning for aksjemarkedene, og tallene bør ses i sammenheng med
svakere avkastning i aksjemarkedene i 2018.
Norges Bank økte styringsrenten tre ganger i 2019 med tilsammen 0,75 prosentpoeng.
Denne særnorske heving av rentene i 2019 ble drevet av økonomisk oppgang etter
store oljeinvesteringer. I 2020 er det ventet at oljeinvesteringene vil flate ut og dermed
at den norske renten vil mer følge den internasjonale utviklingen i renten.

På nyttårsaften annonserte Donald Trump at han skal signere handelsavtalen med Kina den 15. januar. Dagen
etter reduserte Kinas sentralbank bankenes reservekrav. Dette frigjør 115 milliarder dollar som bankene nå kan
låne ut og dermed få mer fart i den kinesiske økonomien som har hatt fallende økonomisk vekst lenge. Disse to
hendelsene er makrofaktorer som normalt vil støtte videre oppgang i aksjemarkedet i 2020. Men USAs angrep
og drap av en iransk general gir oss en påminnelse om at den geopolitiske risikoen ikke har forsvunnet og kan
endre seg på kort tid. Det er vanskelig å spå om fremtiden, men at også 2020 blir et spennende år for
finansmarkedene kan vi være trygge på.