Skip to the content

Månedskommentar august

August måned har vært en god måned i aksjemarkedet der Oslo Børs har steget 4 prosent og verdensindeksen 2 prosent. Oljeprisen er opp 5 prosent og er nå på 45,5 dollar fatet.

Norges Bank har i tillegg til å jobbe med ansettelsesavtalen til Nikolai Tangen også avholdt rentemøte. Ingen av analytikerne hadde i forkant forventet at sentralbanken ville heve renten nå. Det ble heller ikke noen endring, og styringsrenten ble beholdt på rekordlave 0 prosent.

Boligprisen i Norge har steget gjennom sommeren. Husholdningenes forbruk og detaljomsetningen har økt kraftig mens inflasjonen er over målet. Det er usikkert om gjeninnhentingen i økonomien vil fortsette. Styrking av kronen og utsikter til lav lønnsvekst tilsier at inflasjonen vil avta etter hvert.

Dollarkursen har falt markant gjennom sommeren målt mot en rekke forskjellige valutaer. Den amerikanske valutaen styrket seg kraftig da uroen rundt pandemien var som verst i vår, men deretter har dollaren stadig blitt svakere. En dollar koster nå rundt 8,7 kroner, mens på det høyeste under coronakrisen kostet en dollar nesten 11,9 kroner. Dollaren blir regnet som en trygg havn, og når det er stor uro styrker oftest dollaren seg. I takt med at pandemifrykten har avtatt har også bevegelsen i dollaren i mars blitt reversert.

Sentralbanksjefen i USA, Jerome Powell, har i august kunngjort at man går over til et såkalt gjennomsnittlig inflasjonsmål som betyr at inflasjonen kan gå moderat over målet på to prosent i en periode. Dette betyr at sentralbanken i USA vil ha en høyere terskel for å øke renten når arbeidsledigheten faller. Dette kan også ha vært en av grunnene til dollarsvekkelsen.