Skip to the content

Månedskommentar april

Holberg fylte 20 år i helgen, og på disse årene har selskapet vært gjennom dotcomkrisen, finanskrisen, oljekrisen og nå Covid-19. Holberg er godt kapitalisert og rustet til å stå i gjennom også de ruskete årene i finansmarkedet.

Verdens børser har steget kraftig i april. Stater og sentralbanker har gitt stimulanser til markedene, og i tillegg har markedene reagert positivt på gradvis utflating av nye smittetilfeller av covid-19. Men det er stor usikkerhet rundt selskapenes inntjening, og i april er også svake makroøkonomiske tall begynt å komme.

EUs bruttonasjonalprodukt falt med 3,8 prosent i første kvartal, og et estimat på USAs BNP i første kvartal er -4,8 prosent. I USA har 30,3 millioner mennesker registrert seg som ledige i løpet av de siste seks ukene. Ifølge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har pandemien satt levebrødet i fare for 1,6 milliarder mennesker som lever av tilfeldige jobboppdrag og uformelt arbeid.

Det internasjonale pengefondet IMF har estimert et fall i global BNP på 3 prosent i år fordelt med -6,1 prosent i de utviklede markedene og -1 prosent i vekstmarkedene, men deretter en vekst på 5,8 % neste år.

Oljeprisen har falt gjennom måneden. Det har vært et betydelig bortfall av etterspørsel særlig innenfor transportsektoren. Produksjonen er høyere enn konsumet av olje, og oljelagrene fylles opp. OPEC og Russland ble derfor enige om produksjonskutt på 9,7 millioner fat pr dag. 

Tiltakene for å begrense koronasmitte har uten tvil gjort mye skade for økonomien, og vi må nok leve med at det er fortsatt stor usikkerhet i finansmarkedene i månedene fremover.