Skip to the content

Månedskommentar for mars

På rentemøtet i mars i den amerikanske sentralbanken Federal Reserve ble styringsrenten holdt uendret. Sentralbanken indikerer nå heller ingen rentehevinger senere i 2019.

Så sent som i november 2018 signaliserte sentralbanken i USA 3 rentehevinger i 2019. Etter det har den globale usikkerheten økt, først og fremst på grunn av handelskonflikter. Den økonomiske veksten er også redusert i flere land, og vi fikk enn kraftig korreksjon i aksjemarkedene i slutten av 2018. Dette har gjort at sentralbanken nå sier at de vil være tålmodige og bruke lengre tid på å vurdere risikoen i økonomien før man bestemmer seg for neste steg.

Helningen på rentekurven i USA målt ved renter på 3 måneders statssertifikater og 10 års statsobligasjoner ble negativ i mars for første gang siden 2007. Historisk har dette vært et forvarsel om at økonomien er på vei inn i en resesjon. Sentralbankens massive kjøp av lange obligasjoner har presset ned de lange rentene etter finanskrisen. Mange mener derfor at det vi nå ser er et falsk signal om nedgangstider. Vi fikk et fall i aksjemarkedet da helningen på rentekurven ble negativ, men uroen ble kortvarig.

Til slutt må vi ta med noen ord om Brexit. Etter et utall utmattende debatter og avstemminger i det britiske parlamentet har man fortsatt ikke kommet til en endelig avklaring. Dersom man ikke oppnår enighet om en «mykere» Brexit i løpet av de neste dagene, så må Storbritannia ut av EU 12.april. Fortsettelse følger.