Skip to the content

Månedskommentar for april

Like før påske markerte Oslo Børs sitt 200 års jubileum. Fra specidaler og valutanotering som sin viktigste funksjon i starten har Oslo Børs utviklet seg til å bli en attraktiv markedsplass.

Med mektige skogeiere som sentrale aktører for å få etablert børsen for 200 år siden er Oslo Børs i dag navet for nasjonal finansiell handel med betydelige internasjonale forgreninger. Delmarkeder som shipping, olje og gass, sjømat og markedet for høyrenteobligasjoner er i dag på et anerkjent høyt nivå internasjonalt.

200-åringen er i god form. Verdiene på Oslo Børs har steget med knappe 11% på de fire første månedene. Gledelig for våre kunder at Holberg Norge har levert om lag 7% meravkastning utover det generelle markedet i samme periode med en avkastning på snaue 18%.

Norges Bank hevet styringsrenten i starten av april og de fleste bankene har fulgt opp med å heve sine boliglånsrenter. I USA har markedets forventing til høyere renter avtatt.

Vi forenkler vårt eget navn fra Holbergfondene til kun Holberg og lanserer i disse dager vårt nye grafiske uttrykk inkludert ny logo og hjemmeside – holberg.no. Vi håper du liker det nye utrykket og at du vil sette pris på vår grafbaserte kommunikasjon også i fortsettelsen.