Skip to the content

Månedskommentar desember

Ved inngangen til 2018 var optimismen relativ stor i finansmarkedene. Lave renter, høy økonomisk vekst, god inntjening i bedriftene og amerikanske stimuli var noen av forklaringene for optimismen.

Gjennom året har stemningen blitt mer forsiktig mot slutten av året preget av frykt for handelskrig, økte renter og frykt for lavere økonomisk vekst.

Sentralbankens rolle

I USA har sentralbankens rolle og uavhengighet fått mye oppmerksomhet. Selv om aksjemarkedet ble skuffet over at sentralbanken hevet styringsrenten for fjerde gang i 2018 på sitt møte i desember, er det viktig for tillitten til markedet å ha en uavhengig sentralbank som ikke lar seg diktere av presidenter eller andre.

Her hjemme ble sjømatsektoren den suverene sektorvinneren på Oslo Børs med en oppgang på 50%, mens shipping og oljeservice har vært de svakeste markedene med fall på 20-30%. Den samlede utviklingen for Oslo Børs i 2018 ble en svak nedgang. Dette plasserer faktisk Norge blant verdens sterkeste børser i året som gikk, som for verdens børser ble et svakt år.

Den norske pengemarkedsrenten (3 mnd. NIBOR) startet året på 0,8% og avsluttet 2018 på 1,3%. Med økningen i det generelle rentenivået samt noe dyrere finansieringskostnader for aktørene i obligasjonsmarkedet er den løpende renten på rentefond bedret seg betydelig gjennom året.

Nye portoføljer

Med konsentrerte porteføljer (relativt få aksjer i våre porteføljer) og høy aktiv andel (vi eier andre selskaper enn indeksen) vil våre aksjefond kunne avvike betydelig i forhold til våre referanseindekser i perioder. Vi bruker lite tid på å analysere indekssammensetningen, men respekterer at vi blir målt mot dem. Vi tror at aktiv forvaltning er en opsjon på å oppnå meravkastning utover indeks, og vil jobbe hardt i 2019 for å klare dette.

Lykke til med et nytt aktivt investeringsår!