Skip to the content

Månedskommentar august

Handelskrigen mellom USA og Kina har tiltatt i august. Begge landene har nå mangedoblet tollen på det andre landets varer. Forsøk på forhandlinger har ikke nådd frem, men det er forventet nye samtaler mellom landene i september. Ifølge JPMorgans analyser vil straffetollene koste amerikanske familier 1000 dollar ekstra i året.

Den amerikanske sentralbanken kuttet renten med 0,25% den siste dagen i juli. Det er første gang på over 10 år sentralbanken har kuttet styringsrenten. Sentralbanksjef Jerome Powell sa at rentekuttet var en måte å sikre seg mot nedsiderisiko og gi støtte til økonomien og øke inflasjonen.

Også i Kina får handelskrigen effekt; PMI-indeksen er under 50 og indikerer lavere aktivitet. PMI-indeksen gir et innblikk i hva forskjellige innkjøpssjefer i store selskaper planlegger å gjøres i fremtiden og gir dermed et godt innblikk i hvordan veksten vil være i tiden fremover. Den kinesiske økonomien ventes i år å få den svakeste veksten siden 1990.

Her hjemme ligger PMI indeksen for industri på 53,8 og indikerer dermed fortsatt god vekst for norsk industri. Norsk industri virker som den i liten grad er påvirket av bremsen i veksten i verden og skyldes nok at den norsk eksportsektoren er knyttet opp til råvarer som olje, fisk og metaller. Oslo Børs hovedindeks for aksjer har hatt økt volatilitet i august, men endte måneden omtrent på det nivået den begynte.

Månedsrapport Holberg Global

Månedsrapport Holberg Norden

Månedsrapport Holberg Norge

Månedsrapport Holberg Rurik

Månedsrapport Holberg Triton

Månedsrapport Holberg Kreditt

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Obligasjon Norden

Månedsrapport Holberg OMF