Skip to the content

Aksjesparekonto

Med en Aksjesparekonto får du skattefordeler på langsiktig sparing i aksjefond.

Med en aksjesparekonto i Holberg kan du samle dine aksjefond på et sted. Innskuddene kan du ta ut skattefritt fra aksjesparekontoen, skatt vil først utløses ved uttak av avkastning.

Det er flertall i finanskomiteen på Stortinget for å utvide overgangsvinduet for skattefri flytting av aksjer og aksjefond til 31. desember 2019. Dette forslaget og andre endringsforslag for ordingen ble vedtatt i Stortinget 12.desember. Les mer på vff.no.

FLYTT HOLBERG FOND TIL AKSJESPAREKONTO

Her kan du opprette en Aksjesparekonto hos Holbergfondene, og få flyttet dine Holberg fond med tilhørende spareavtaler til Aksjesparekonto. Fredag 14. desember er siste frist for å melde flytting av Holberg fond som allerede er hos Holberg til en Aksjesparekonto hvis årets skattefordeler skal benyttes.

FLYTT FOND FRA ANDRE FORVALTERE TIL AKSJESPAREKONTO I HOLBERG

På Holberg Aksjesparekonto kan du inkludere aksjefond fra andre forvaltere, slik at du får alle aksjefondene samlet ett sted. Fredag 30. november er siste frist for å melde flytting av aksjefond fra andre forvaltere til Holberg hvis årets skattefordeler skal benyttes.

Hvorfor Aksjesparekonto:

  • På aksjesparekontoen kan du kjøpe, selge og bytte fond uten at det utløser skatt underveis.
  • Innskudd kan tas ut skattefritt fra Aksjesparekonto, skatt vil først utløses ved uttak av avkastning.
  • Avkastning kan reinvesteres uten skatt.
  • Det vil være skjermingsfradrag for innskudd på Aksjesparekonto.
  • Skal fondene utdeles som arv er det nyttig å dele porteføljen på flere aksjesparekonti. 

Har du urealiserte tap på din beholdning i aksjefond bør det tas med i vurderingen av flytting til Aksjesparekonto. Ta gjerne kontakt med en av våre kundeansvarlige på telefon 55212000 eller post@holbergfondene.no om du har noen spørsmål.

Flere detaljer og ytterligere informasjon om Aksjesparekonto fra AksjeNorge og VFF.