Skip to the content

Kundeinformasjon

Kjære andelseier i Holberg

Det er på tide å oppdatere din kundeinformasjon. I henhold til hvitvaskingsregelverket er Holberg som fondsforvalter pålagt av myndighetene å inneha relevant og oppdatert informasjon og legitimasjon av våre kunder.

Alle opplysninger behandles konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningsloven.