Skip to the content

Yara Intl ASA - Generalforsamling 07.05.2020

På generalforsamling i Yara Intl ASA (YAR NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 121 000 aksjer i YAR på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,044 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.