Skip to the content

Yara International ASA.- Generalforsamling 07.05.2019

På generalforsamling i Yara International ASA (YAR) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 180 000 aksjer i YAR på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0.07% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.