Skip to the content

Walt Disney Co – Generalforsamling 9.03.2021

På generalforsamling i Walt Disney Co (DIS US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 48 300 stemmeberettigede aksjer i DIS US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,003 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.