Skip to the content

Walt Disney Co– Generalforsamling 11.03.2020

På generalforsamling i Walt Disney Co (DIS US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 47 100 aksjer i DIS US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,003 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.