Skip to the content

Wallenius Wilhelmsen ASA – Generalforsamling 23.04.2019

På generalforsamling i Wallenius Wilhelmsen ASA (WALWIL) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt.

Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1,359,195 aksjer WALWIL på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0.32 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.