Skip to the content

Wallenius Wilhelmsen ASA – Generalforsamling 21.04.2021

På generalforsamling i Wallenius Wilhelmsen ASA (WALWIL NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 050 000 stemmeberettigede aksjer i WALWIL NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,5 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.