Skip to the content

Vinh Hoan - Generalforsamling 15.05.2020

På generalforsamling i Vinh Hoan (VHC VN) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 7 992 400 aksjer i VHC på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 4,39 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.