Skip to the content

Vinh Hoan Corp – Generalforsamling 29.04.2021

På generalforsamling i Vinh Hoan Corp (VHC VN) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 8 673 000 stemmeberettigede aksjer i VHC VN på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 4,8 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.