Skip to the content

Vinh Hoan Corp. Generalforsamling 26.04.2019

På generalforsamling i Vinh Hoan Corporation (VHC) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 3 233 000 aksjer i VHC på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 3.5 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.