Skip to the content

Vietnam Dairy Products - Generalforsamling 26.06.2020

På generalforsamling i Vietnam Dairy Products (VNM VN) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 352 000 aksjer i VNM på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,02 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.