Skip to the content

Vestas Wind Systems – Generalforsamling 8.4.2021

På generalforsamling i Vestas Wind Systems (VWS DC) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 106 500 stemmeberettigede aksjer i VWS DC på tidspunktet for generalforsamlingen. Grunnet en teknisk feil mellom depot og vår tredjepartsleverandør for stemmegivning, manglet beholdningen til et av fondene våre på record date. Vi fikk dermed kun avgitt stemmer for 74 000 aksjer. Dette tilsvarte omtrent 0,04 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.