Skip to the content

Vestas Wind Systems– Generalforsamling 07.04.2020

På generalforsamling i Vestas Wind Systems (VWS DC) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 207600 aksjer i VWS DC på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,1 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.