Skip to the content

Verisk Analytics Inc.- Generalforsamling 15.05.2019

På generalforsamling i Verisk Analytics Inc (VRSK) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 24 800 aksjer i VRSK på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,02% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.