Skip to the content

Verisk Analytics - Generalforsamling 23.05.2020

På generalforsamling i Verisk Analytics (VRSK US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 25 294 aksjer i VRSK på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,016 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.