Skip to the content

Veidekke ASA – Generalforsamling 5.5.2021

På generalforsamling i Veidekke ASA (VEI NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 450 462 stemmeberettigede aksjer i VEI NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,3 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.