Skip to the content

Veidekke ASA.- Generalforsamling 08.05.2019

På generalforsamling i Veidekke ASA (VEI) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 505 000 aksjer i VEI på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,38% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.