Skip to the content

Veidekke ASA – Ekstraordinær generalforsamling 03.12.2020

På ekstraordinær generalforsamling i Veidekke ASA (VEI NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 450 462 aksjer i VEI på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,33% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.