Skip to the content

Varta AG. – Generalforsamling 18.06.2020

På generalforsamling i Varta AG. (VAR1 GY) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 54 500 aksjer i VAR1 på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,135 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.