Skip to the content

Varta AG – Generalforsamling 17.6.2021

På generalforsamling i Varta AG (VAR1 GR) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 91 300 stemmeberettigede aksjer i VAR1 GR på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,2 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.