Skip to the content

UnitedHealth Corporation – generalforsamling 6.6.2022

På generalforsamling i UnitedHealth Group Inc (UNH US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 23 400 stemmeberettigede aksjer i selskapet på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,003 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.