Skip to the content

Trex Company INC.- Generalforsamling 01.05.2019

På generalforsamling i Trex Company INC (TREX) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 71 000 aksjer i TREX på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,12% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.