Skip to the content

Trex Co Inc – Generalforsamling 6.5.2021

På generalforsamling i Trex Co Inc (TREX US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 91 000 stemmeberettigede aksjer i TREX US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,08 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.