Skip to the content

Trex Co. Generalforsamling 29.04.2020

På generalforsamling i Trex Company (TREX US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene med unntak om punkt som omhandlet en videre fullmakt til å utstede opp til 100% flere aksjer. Dette strider mot normal praksis og fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning valgte å stemme mot styrets forslag. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 84 300 aksjer i TREX på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,14 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.