Skip to the content

Toyo Suisan Kaisha Ltd – Generalforsamling 24.6.2021

På generalforsamling i Toyo Suisan Kaisha Ltd (2875 JP) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 35 700 stemmeberettigede aksjer i 2875 JP på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,03 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.