Skip to the content

Toyo Suisan - Generalforsamling 25.06.2020

På generalforsamling i Toyo Suisan (2875 JP) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 17 600 aksjer i 2875 JP på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,016 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.