Skip to the content

Thermo Fisher Scientific Inc – Generalforsamling 19.5.2021

På generalforsamling i Thermo Fisher Scientific Inc (TMO US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 29 600 stemmeberettigede aksjer i TMO US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,01 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.