Skip to the content

The Toro Company– Generalforsamling 17.03.2020

På generalforsamling i The Toro Company (TTC US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 54 900 aksjer i TTC US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,051 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.